جهت رفاه دانشجویان امکان پرداخت اقساطی شهریه در قالب وام کوتاه مدت فراھم شده است.  لذا دانشجویان گرامی می‌توانند هر ترم بعد از انتخاب واحد و واریز شهریه ثابت به صورت نقدی بعد از اطلاع از مبلغ شهریه متغیر یک فقره چک بدون تاریخ بابت شهریه متغیر به صندوق رفاه موجود در دانشکده خود ارائه نمایند.

1)کلیه چک‌ها ‌می‌بایست در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب نوشته شود و در غیر اینصورت از پذیرفتن آنها معذوریم.

2) توجه نمائید صندوق رفاه دانشجویان از پذيرش كليه چك‌هاي خارج از سيستم بانكي كشور و چك‌هايي كه داراي قلم خوردگي و مخدوش باشند جداً معذور است. ( تمامي چك‌ها بايد مربوط به بانك‌هاي عضو شتاب باشد )

3) دانشجويان محترم در هنگام نوشتن چك نهايت دقت را نمايند ( نوشتن صحيح و خواناي عددي و حروفي مبلغ چك، امضاي چك و مهر شعبه صادر كننده چك را دقيقاً رعايت نمايند تا از برگشت چك جلوگيري بعمل آيد).

4) دانشجويان محترم از تحويل دادن چك‌هايي كه حساب آنها مسدود مي‌باشد جداً خودداري نمايند كه در صورت ارسال چكهاي فوق به بانك و برگشت آنها، عواقب ناشي از آن بر عهده دانشجو مي‌باشد و پس از تحويل چك‌ها به هيچ وجه چك هاي فوق تعويض يا جايگزين نخواهد شد.

5) با توجه به روند پرداخت شهریه برای هر مقطع، تعداد اقساط توسط سیستم تعیین می‌گردد که سقف که این مبلغ برای مقطع کارشناسی حداکثر 3  قسط و برای کارشناسی ارشد 4  قسط و به هیچ وجه قابل تغییر و افزایش نمی باشد لطفا از درخواست افزایش تعداد اقساط خودداری نمائید.

6) با توجه به زمانبندی واریز اقساط، دانشجو موظف است در موعد مقرر نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید. در غیر اینصورت از شرکت نامبرده در امتحانات پایان ترم و ثبت نام ترم بعدی و صدور گواهی اشتغال به تحصیل و غیره جلوگیری به عمل خواهد آمد. شماره حساب صندوق رفاه جهت واریزاقساط، حساب سیبا شماره 0104776632006 بنام صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب می باشد.

7) پس از تسويه و پرداخت قسط آخر دانشجويان با مراجعه به صندوق رفاه واقع در دانشکده خود چك را دريافت خواهند نمود.

 

توضیح: لازم به توضیح است که فقط در زمان انتخاب واحد باید اقدام به تحویل چک‌ها نمایند و پس از پایان این زمان امکان تقسیط وجود ندارد و به مراجعات بعدی ترتیب اثر داده نخواهدشد. لذا دانشجو بایستی برای ثبت نام کلیه شهریه خود را به صورت نقدی پرداخت نماید.